Home » Споменик природе Јовачка језера

Споменик природе Јовачка језера

by djoledjole309
Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство

Јовачка језера

Споменик природе „Јовачка језера“ заштићено је природно добро. Налази се на територији општине Владичин Хан на подручју села Јовац и Островица. Чине га шест језера: Жилевје, Русимово, Црквено, Мало, Живково и Јовачко језеро.

У генетском смислу Јовачка језера су урвинска, настала на стабилисаном клизишту на удубљењима клизне масе (Жилевје, Русимово, Црквено, Мало и Живково језеро) и  преграђивањем речног корита Јовачке реке клизном масом (Јовачко језеро). Пример Јовачких језера једини је у Србији где се на једном клизном телу јавља више језера са два генетска типа.

Начин њиховог постанка је специфичан. У ноћи између 17. и 18. фебруара 1977. године, са околних планина вулканског порекла Грот (1327 м) и Облик (1310 м), кренула је клизна маса од 150 милиона м3, довољна да испуни 65.000 олимпијских базена или 150 фудбалских стадиона. Клизиште, које је трајало неколико дана, збрисало је са лица земље 11 од укупно 16 тадашњих махала.

Јовачка језера су уврштена на списак Инвентара геонаслеђа Србије (2005. и 2008.), као хидролошки објекти националног нивоа вредности. Биодиверзитет подручја је изузетно разноврстан и богат. Рибљи фонд у језерима и Јовачкој реци чине 12 врста риба: сом, шаран, мрена, бабушка, штука, караш и др.

Споменик природе „Јовачка језера“ је под режимом заштите II и III степена. Поверен је на управљање установи Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан – сектору за туризам.

ВАЛДИЧИН хан
Линк води до виртуелне туре општине Владичин Хан

Повезане категорије