Home » Сектор за културу

Сектор за културу

by djoledjole309
Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство

Сектор за културу

Сектор за културу сваке године музичким, фолклорним, ликовним, књижевним,
драмским, филмским, едукативним програмима, концертима, трибинама, фестивалима, изложбама и свим другим облицима јавног деловања анимира велики број људи свих животних доби општине Владичин Хан и региона.
Као значајан сегмент рада овог сектора је неговање позоришног аматеризама. Сценски програм бележи стални напредак у раду са циљем едуковања, афирмисања и развијања осећаја за рад у групи. Кроз радионице, школе глуме, припреме и извођење представа, чланови дечјег позоришта „Црвенкапа“ и омладинског позоришта „Гвоздени театар“ имају прилику да се упознају са основним елементима и главним садржајем позоришне уметности. Кроз ова два аматерска позоришта прошло је преко стотину глумаца аматера, који су радили и учествовали у припремама и извођењу великог броја вечерњих, дечјих и новогодишњих представа.

ВАЛДИЧИН хан
Линк води до виртуелне туре општине Владичин Хан