Home » ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

by djoledjole309
Владичин Хан

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих
објеката. Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе. С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе
и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман,
соба или сеоско туристичко домаћинство).
По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима,
моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин. Физичко лице у наведеним категорисаним објектима угоститељске услуге може да
пружа непосредно или преко посредника, који може бити само правно лице или предузетник. У случају посредовања физичко лице и посредник закључују међусобни уговор који се ради евидентирања доставља органу јединице локалне самоуправе.
У супротном, на основу члана 92. став 1. тачка 9) наведеног закона физичко лице је прекршајно одговорно, а запрећене казне се крећу у распону од 150.000 до 350.000
динара.

За све додатне информације и пружање стручне помоћи стојимо на
располагању и можете нам се обратити путем меила srbijankabozovic@gmail.com или
на телефеоне 017/ 473 824 и 063 692 084.
Такође, можете се обратити и Министарству туризма и омладине путем маила
turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs као и на телефоне 011/3149670 и 011/3139671.

ВАЛДИЧИН хан
Линк води до виртуелне туре општине Владичин Хан

Повезане категорије