Home » Гвоздени мост

Гвоздени мост

by djoledjole309
Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство

Гвоздени мост

Гвоздени мост, један је од заштитних знакова Владичиног Хана. Простире се изнад реке Јужне Мораве и представља спону међу двема обалама на којима лежи Владичин Хан. Изградили су га српски, аустријски и италијански инжењери и радници 1910. године.

Имао је посебну улогу у генези и насеобинској еволуцији Владичиног Хана.

Некада се са једне на другу страну обале реке прелазило преко дрвеног моста. Са обе стране моста, на стубовима висили су фењери, да би донекле омогућили несметани пролаз са једног на други крај. Године 1904. услед провале облака, на сливно подручје  Јужне Мораве и реке Врле сручила се велика количина воде.

Велики притисак воде у кориту Јужне Мораве, и набујали таласи, ишчупали су стубове моста и покренули га низводно. Мост се преполовио и распао. Свакодневица грађана Владичиног Хана била је тотално поремећена. Органи власти и друге установе били су блокирани. Убрзано се почело са решавањем проблема. Донета је одлука од стране општинске и државне власти да се гради гвоздени мост. За то време, прелаз преко Јужне Мораве обављао се чамцем и диреглијама. Прелаз је изграђен на 150 m низводно од садашњег Гвозденог моста. Убрзо се почело са припремом материјала и сакупљањем радне снаге за рад на изградњи моста. Изградња новог моста почела 1906. године и завршена 1910. У Другом светском рату био је делимично оштећен.

ВАЛДИЧИН хан
Линк води до виртуелне туре општине Владичин Хан

Повезане категорије