Home » Владичин Хан

Владичин Хан

by djoledjole309
Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

Владичин Хан-положај

Владичин Хан

У северозападном делу Врањске котлине сa обе стране тока Јужне Мораве, у непосредној близини Грделичке клисуре формиран је и развија се Владичин Хан. Са својом просторно утицајном сфером ова територија представља део централне области територијалног језгра Балканског полуострва. Удаљеност града од међудржавне границе са Македонијом на југу је 67 км, а са Бугарском на исток 52 км.
Владичин Хан је прожет важним саобраћајницама: железничком пругом која пролази кроз саму варош, аутопутем Е75 (Коридор 10) и државним путем првог А1 реда који од Београда и Ниша са севера, воде ка Скопљу на југ, као и државним путем IБ реда 40 који води ка државној граници са Бугарском.
Бројне реке пресецају ово место: Јужна Морава, Врла, Калиманка и потоци Дулан и Топило. Над њима се протежу мостови који са речним токовима дају посебан карактер овој вароши. Највећи и најимпозантнији је мост „Врла“.
Просечна надморска висина Владичиног Хана износи 328 м. Највећи део заузима брдско-планинско подручје. Налази се у зони умерено континенталне климе.
Општина Владичин Хан обухвата површину од 366 км².
Територија oпштине покрива 51 насељено место у којима, према последњем попису становништва живи 17.597 становника.

ВАЛДИЧИН хан
Линк води до виртуелне туре општине Владичин Хан

Повезане категорије