Home » Библиотека

Библиотека

by djoledjole309
Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство

БИБЛИОТЕКА

Библиотека послује у оквиру установе Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство као сектор за библиотечку делатност. Физички је одвојена од матичне установе. Један огранак библиотеке налази се у селу Стубал.

Прва читаоница у Владичином Хану основана је 1903. год.

Сектор за библиотечку делатност свој рад организује у оквиру дечјег, позајмног и стручног одељења. Стручна обрада књига врши се према библиотечким стандардима и прописима. Од 2007. године је у систему  COBISS који прдставља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијим.  Располаже фондом од 30.000 књига.

ВАЛДИЧИН хан
Линк води до виртуелне туре општине Владичин Хан

Повезане категорије